Szanowni Państwo!

Jesteśmy placówką oświatową działającą na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych (Nr ew. ES VIII 4320-20/p.n./2003), nad której działalnością sprawuje nadzór merytoryczny Kuratorium Oświaty w Łodzi. Oznacza to, że wydawane opinie są honorowane przez władze oświatowe.

Opieką obejmujemy dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Prowadzimy diagnozę i terapię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną. Zajmujemy się niepowodzeniami szkolnymi, a także zaburzeniami emocjonalnym, usprawnianiemfunkcjonowania w sferze społecznej.

Naszym celem jest wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego, poprawa efektywności uczenia się dzieci i młodzieży poprzez różnorodne zajęcia psychoedukacyjne zarówno indywidualne jak i grupowe .

Dzieci i młodzież mogą u nas rozwijać umiejętności szkolne (czytanie, pisanie, liczenie), ale również pracować nad sprawniejszym zapamiętywaniem, koncentracją uwagi, spostrzegawczością, pewnością siebie w relacjach z innymi.

Młodzieży gimnazjalnej oferujemy doradztwo w kwestii wyboru zawodu lub orientacji w zakresie wyboru szkoły średniej. Trudności związane z okresem dorastania, radzenia sobie z emocjami, relacje rówieśnicze, trudności szkolne oraz konflikty rodzinne, to także temat do omówienia na spotkaniach z psychologiem i skorzystania z jego porad.

            Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które po południu rozpiera energia i chęć do działania, mogą skorzystać z oferty zajęć grupowych z psychologiem, skoncentrowanych na rozwoju umiejętności manualnych, plastycznych, przeplatanych muzyką oraz ćwiczeniami ruchowymi.

W okresie ferii zimowych i wakacji organizowane są również 2-3 godzinne zajęcia grupowe, skoncentrowane na zabawie połączonej z nauką, muzykowaniem i wykonywaniem prac plastycznych.

Poradnia jest przygotowana do udzielania porad i pomocy specjalistycznej rodzinie. Wspieramy rodziców, nauczycieli i opiekunów w działaniach wychowawczych.

Oferujemy również możliwość indywidualnej pracy nad własnym rozwojem osobistym.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy!

 

DO GÓRY