CENNIK

rok szkolny: 2013/2014

Rodzaj usługi

Rezerwowany
czas sesji

Należność

Dodatkowe informacje

 Badania

psychologiczne
pedagogiczne
logopedyczne

 

 do 2 h

 

130 zł-150 zł

Wizyta obejmuje:

- rozmowę wstępną

- badanie

- informację po badaniu

 

Badanie artykulacji

 

do 1 h

 

70 zł

Wizyta obejmuje:

- rozmowę wstępną

- badanie

- informację po badaniu

 

Pisemna opinia po badaniach

 

 

-------------

 

70 zł.

5 zł.

 

1 sztuka

dodatkowa kopia

 Instruktaż, porada

psychologiczna
pedagogiczna
logopedyczna

 do 1h

80 zł.

-------------

 

Spotkanie terapeutyczno-konsultacyjne po badaniu (trudności szkolne).

1,5 h

120 zł

Wizyta obejmuje:

pracę z dzieckiem w obecności Rodzica

Przegląd ćwiczeń i wskazanie sposobów pracy z dzieckiem.

 

Terapia indywidualna logopedyczna

 

 

 

* u pacjenta w domu

 

55 minut

 

 

*55 minut

60 zł.

 

 

*90 zł

Wizyta obejmuje:

- pracę terapeutyczną

- omówienie wskazówek do ćwiczeń w domu

 

* w szczególnie uzasadnionych przypadkach

 

 

Terapia psychologiczna

 

 

55 minut

 

 

 

60 zł

Wizyta obejmuje:

- pracę terapeutyczną

- omówienie bieżących wskazówek do ćwiczeń w domu

 

Terapia indywidualna

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne      

 

 

55 minut

 

 

60 zł

Wizyta obejmuje:

- pracę terapeutyczną

- omówienie bieżących wskazówek do ćwiczeń w domu

 

Terapia pedagogiczna grupowa

 

 

55 minut

 

20 zł.

WPŁATA Z GÓRY ZA 4 ZAJĘCIA  = piąte zajęcia gratis

 

4 -5 osób

zajęcia będą realizowane jeśli zbierze się grupa

 

55 minut

30 zł

2 osoby

zajęcia będą realizowane jeśli zbierze się grupa

 

Zajęcia indywidualne wspomagające wszechstronny rozwój dla dzieci zdolnych

 

 

55 minut

 

60 zł.

-------------

 Język angielski dla dyslektyków:

indywidualnie

 

 

grupowo

 

55 minut

 

 

60 zł

 

 

-------------

 

 

55 minut

20 zł

WPŁATA Z GÓRY ZA 4 ZAJĘCIA  60 ZŁ

2-4 osoby

zajęcia będą realizowane jeśli zbierze się grupa

 

Zajęcia pozaedukacyjne grupowe

 

55

 

20 zł.

WPŁATA Z GÓRY ZA 4 ZAJĘCIA  = piąte zajęcia gratis

 

4 -5 osób

zajęcia będą realizowane jeśli zbierze się grupa

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

55

 

60 zł

Wizyta obejmuje:

- pracę terapeutyczną

- omówienie wskazówek do ćwiczeń w domu

 

Zajęcia psychoedukacyjne dla klas szkolnych

 

 

do ustalenia

 

 do ustalenia

 

wykaz zajęć w ofercie

 

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

 

 

do ustalenia

 

do ustalenia

 

wykaz w ofercie

DO GÓRY